porównywarka cen gazu
Strona główna » Zmiana sprzedawcy gazu

Kolejny raz przypominamy wszystkim odbiorcom gazu, że każdy konsument ma prawo dokonać wyboru sprzedawcy paliwa gazowego. Procedura zmiany sprzedawcy jest przejrzysta i prosta, została też określona w rozporządzeniu systemowym, więc zawsze jest taka sama. Dystrybutor gazu ponadto opracowuje szczegółową procedurę zmiany sprzedawcy i musi udostępnić ją na swojej stronie internetowej, zatem nic nas nie zaskoczy kiedy zdecydujemy się zmienić sprzedawcę gazu.

 

Zmiana sprzedawcy – krok po kroku

 

Dzięki URE w każdej chwili możemy podejrzeć sobie jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy. Polega ona w pierwszej kolejności na zawarciu umowy z nowym − wybranym przez nas – sprzedawcą, działającym na terenie dystrybutora, który zaopatruje nas w gaz. Następnie nowy sprzedawca w naszym imieniu rozwiązuje dotychczasową umowę ze sprzedawcą. Jeśli obecnie posiadaliśmy umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarliśmy jedynie umowę sprzedaży, będziemy musieli zawrzeć umowę o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego z dystrybutorem. Warto więc poszukać takiego sprzedawcy, który zaoferuje nam podpisanie umowy kompleksowej.

 

W świetle przepisów dziś obowiązujących podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą gazu w przypadku zmiany sprzedawcy jest upływ okresu wypowiedzenia. Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą musi on zgłosić ten fakt dystrybutorowi. Oczywiście możemy sami zająć się całym procesem zmiany sprzedawcy, ale nie ma takiej potrzeby skoro pomoc konsumentowi i kompleksowa obsługa klienta leży w kwestii sprzedawcy gazu. Dystrybutor umożliwi nam zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia poinformowania go o zmianie dotychczasowego sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nie będzie ponadto powodować zakłóceń w ciągłości dostaw paliw gazowych, także nie musimy się obawiać braku gazu jeśli zdecydujemy się na ten krok.

 

Trzeba pamiętać, żezawierając umowę z nowym sprzedawcą i wypowiadając dotychczasową umowę, powinniśmy zapoznać się ze wszystkimi terminami: przede wszystkim wejścia w życie nowej umowy i rozwiązania dotychczasowej. Zmiana sprzedawcy, a co za tym idzie zawarcie nowej umowy bez zapoznania się z terminami i warunkami rozwiązania poprzedniej umowy, może się wiązać z negatywnymi skutkami prawnymi i kłopotami dla nas wynikającymi z np. dublowania się umów. Może np. dojść do sytuacji, gdy dotychczasowa umowa jeszcze nie wygasła a następna weszła już w życie.

 

Kolejna ważna informacja to fakt, że dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek dokonania rozliczenia z konsumentem, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy i musi to zrobić nie później niż w okresie 42 dni od dnia, w którym dokonaliśmy zmiany sprzedawcy. Dystrybutor z kolei ma obowiązek przekazania dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy danych dotyczących ilości zużytego przez nas paliwa gazowego, w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy dokonanie rozliczeń z konsumentem. Jak widać, wszystko może się obejść bez naszej ingerencji, ale pod nasza kontrolą.

 

 

Wiemy jak zmienić sprzedawcę, ale na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy zmianie sprzedawcy paliw gazowych ?

W procesie porównywania ofert sprzedaży, które są dostępne w kalkulatorach internetowych istotne znaczenie mają przede wszystkim:

• cena jednostkowa gazu i zasady jej zmiany w trakcie trwania umowy,

• poziom rzeczywistego zużycia paliwa gazowego (np. nasze zużycie roczne),

• okres obowiązywania proponowanej przez nowego sprzedawcę umowy,

• oferowane metody płatności,

• okres rozliczeniowy,

• i ważne w przypadku, gdy popełnimy błąd lub nowy sprzedawca zacznie grać nie fair warunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia.

 

Sprzedawcy gazu są zobowiązani do publikowania na swoich stronach internetowych

i udostępnienia do publicznej wiadomości w swojej siedzibie informacji o cenach sprzedaży gazu i warunkach stosowania tych cen, a wszystkie taryfy są publikowane na stronie internetowej URE.

 

źródło: ure.gov.pl