porównywarka cen gazu
Strona główna » Umowa gazowa, czyli co konsument wiedzieć powinien
Oferty gazu ziemnego dla domu Oferty gazu ziemnego dla firmy

Umowa gazowa, czyli co konsument wiedzieć powinien

Chcąc mieć gaz musimy podpisać umowę na jego dostarczanie i sprzedaż. Co zatem należy wiedzieć, aby nie wpakować się w kłopoty i podpisać umowę w pełni świadomie ? Na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać ?

 

Aby mieć zapewnione dostawy gazu najpierw musimy być przyłączeni do sieci gazowej. Potem musimy podpisać umowę, czasem z dwoma odrębnymi podmiotami na sprzedaż i na jego dostarczanie. Można jednak podpisać tylko jeden dokument tak zwaną umowę kompleksową. Umowa kompleksowa umożliwia sprzedawcy działanie w naszym imieniu i podpisanie umowy na dystrybucję paliw gazowych. Sprzedawca gazu będzie pobierał opłaty za sprzedany gaz i opłaty za świadczenie usług dystrybucyjnych, a następnie rozliczał się sam z dystrybutorem, dzięki czemu my nie będziemy musieli się tym martwić.

 

Warto pamiętać, że nie tylko zmieniając sprzedawcę mamy prawo do umowy kompleksowej, ale także korzystając z usług sprzedawcy z urzędu.

 

Co powinniśmy wiedzieć podpisując umowę, na co zwrócić uwagę ?

 

Każdy z nas podpisują umowę o świadczenie jakichkolwiek usług związanych z dostarczaniem gazu i jego zakupem musi otrzymać w formie pisemnej jej pełną treść. Nie może być brakujących załączników lub niedodrukowanych w pełni stron. Jeśli w trakcie trwania umowy zmienią się jej warunki przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek poinformować nas o tym pisemnie i poprosić nas o akceptację lub odmowę przyjęcia zmian. Jeżeli nie podobają nam się wprowadzone modyfikacje możemy wypowiedzieć umowę. Niestety nie dotyczy to przypadków gdy zmianie ulegają ceny gazu lub opłaty zatwierdzone przez Prezesa URE. O tym, że mamy prawo zrezygnować ze zmian i zerwać umowę powinniśmy także być poinformowani wraz z nowym projektem umowy.

 

Jeśli zmianie ulegają ceny i są już one zatwierdzone przez URE odbiorca gazu jest informowany o tym fakcie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

 

A co jeśli podpisujemy umowę terminową ? Jak zerwać taką umowę ?

Jest to proste. Jako konsument możemy wypowiedzieć taką umowę, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa energetycznego

pisemne oświadczenie. Nie możemy zrywać sobie umów z dnia na dzień, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z wszystkimi ich warunkami. Jest też drugi sposób zrywania umowy gazowej a mianowicie porozumienie obu stron, w którym to określa się datę rozwiązania takiej umowy.

 

Często jest tak, że umowy nie podpisujemy nawet w lokalu przedsiębiorstwa energetycznego tylko poza nim. Przedsiębiorstwo energetyczne przed zawarciem umowy poza swoim lokalem musi poinformować nas o możliwości odstąpienia od takiego kontraktu w terminie 10 dni od jego podpisania i wręczyć nam dodatkowo wzór odstąpienia od umowy i zapisane wszystkie warunki jej funkcjonowania. Konsument z kolei jeżeli zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa gazowego może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcie bez podawania przyczyny swojej decyzji. Oświadczenie to nie musi zostać złożone osobiście. Wystarczy poinformować przedsiębiorstwo listownie najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z datą stempla pocztowego przed upływem tego 10 dniowego terminu, aby nikt nie miał wątpliwości, że termin został zachowany.

 

Problem pojawia się natomiast wtedy, gdy podpisując umowę gazową nie otrzymamy na piśmie informacji o możliwości odstąpienia od umowy. Wtedy bowiem nie liczy się okres 10 dniowego wypowiedzenia umowy. Jak temu zaradzić ? Zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego dostarczenia niniejszego pisma o prawie do odstąpienia od umowy i wtedy od momentu otrzymania pisma okres 10-dniowy jest liczony. Odbiorca gazu nie może jednak z powodu nieotrzymania pisma odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od wykonania umowy tj. od rozpoczęcia sprzedaży paliw gazowych. Podobnie sprawa się ma, gdy podpisujemy umowę na odległość i nie ma możliwości jednoczesnej obecności obu stron.

 

Warto zatem znać swoje prawa i pamiętać o tym, że jeżeli coś podpiszemy to nie zawsze musi oznaczać dożywotnie zobowiązania, ale zanim coś podpiszemy poprośmy o czas na zapoznanie się ze wszystkimi warunkami umowy, aby cieszyć się tanim gazem i bezpieczeństwem jego dostaw.

źródło: ure.gov.pl