porównywarka cen gazu
Strona główna » Wolny rynek gazu w Polsce
Sprzedawcy gazu ziemnego

Wolny rynek gazu w Polsce

ceny gazu w polsce

Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2011-2013 na zmianę odbiorcy gazu zdecydowało się zaledwie 429 odbiorców, ale w roku ubiegłym – już 6 578. To ważny czynnik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

 

Łącznie już ponad 7 tysięcy osób zmieniło dostawcę gazu. Dzięki systematycznemu monitorowaniu liczby zmian dostawców gazu, czyli korzystania z prawa wyboru sprzedawcy, URE może w prosty sposób sprawdzać jak postępuje liberalizacja rynku gazu w naszym kraju. Zmiana dostawcy gazu możliwa jest dzięki znanej już wszystkim zasadzie TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki temu zapisowi odbiorcy końcowi mogą indywidualnie, wg własnych kryteriów wyboru korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii. Na coraz więcej zmian sprzedawców energii oraz gazu wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów, na skutek przeprowadzanych kampanii reklamowych i akcji informacyjnych, a także ich motywacja do zmiany sprzedawcy i łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Liczba zmian sprzedawcy gazu i energii stanowi wiarygodny i łatwy do odczytu miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. Prezes URE cyklicznie przeprowadza zatem ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.

Na podstawie otrzymanych od OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych można zauważyć kontynuację (zapoczątkowanego w III kw. 2014 r.) dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Efekty w postaci zmian sprzedawcy gazu są wynikiem kampanii reklamowych przeprowadzanych przez sprzedawców tego surowca.

Poniższy wykres przedstawia wzrost dynamiki zmian sprzedawców gazu.

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz