porównywarka cen gazu
Strona główna » Monitorowanie rynku gazu – na czym polega
Sprzedawcy gazu ziemnego

Monitorowanie rynku gazu – na czym polega

Wszystkie priorytetowe działania opracowane w celu uwolnienia cen gazu oraz doprowadzenia do liberalizacji rynku gazu zostały zaplanowane w horyzoncie do 2015, jednakże kluczowe dla wejścia na szybką ścieżkę rozwoju rynku gazu ziemnego jest przeprowadzenie działań objętych priorytetem I Stworzenie podstaw do uwolnienia cen dla odbiorców komercyjnych.

Efektywne wdrożenie tych działań wymaga ciągłego monitorowania postępów oraz planowania środków zaradczych w przypadku niepowodzenia realizacji któregokolwiek z etapów zaplanowanych działań. Dlatego Prezes URE w półrocznych cyklach będzie przygotowywał dla Zespołu ds. Polityki Energetycznej sprawozdanie z realizacji działań objętych niniejszym dokumentem oraz w razie potrzeby proponował wdrożenie dodatkowych działań lub modyfikację działań zaplanowanych. Taki system monitorowania będzie pozwalał na bieżące śledzenie postępów realizacji zaplanowanych działań oraz podejmowania interwencji w przypadku opóźnień oraz zmiany uwarunkowań. Monitorowanie postępów w realizacji niniejszego dokumentu prowadzone będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

  • liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego;
  • zwiększenie zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych;
  • liczba podmiotów spoza grupy PGNiG aktywnie uczestniczących na rynku hurtowym gazu ziemnego;
  • liczba podmiotów aktywnie uczestniczących w obrocie gazem ziemnym na giełdzie towarowej;
  • liczba podmiotów importujących gaz ziemny do Polski;
  • zmiana udziału PGNiG w rynku hurtowym oraz w sprzedaży do poszczególnych grup odbiorców;
  • wskaźnik koncentracji rynku detalicznego – HHI określany również często jako wskaźnik Herfindahla, jest miarą koncentracji rynku i określa szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku;
  • udział trzech największych sprzedawców na rynku detalicznym.

źródło: ure.gov.pl