porównywarka cen gazu
Strona główna » Faktury i rozliczenia konsumentów gazu
Oferty gazu ziemnego dla domu Oferty gazu ziemnego dla firmy

Faktury i rozliczenia konsumentów gazu

Płacić musimy, to nie ulega dyskusji. Za co jednak płacimy i skąd wynikają poszczególne kwoty ? Zaopatrując się w gaz ponosi opłaty z tytułu zakupu paliw gazowych, który jest towarem, jak każdy inny i usługi dystrybucji tych paliw, czyli dostarczenia do naszego domu. Podpisując umowę kompleksową, otrzymujemy jedną fakturę, na której znajdują się opłaty za obie usługi. Gdy mamy osobne umowy sprzedaży i dystrybucji, otrzymujemy dwie faktury oddzielnie za sprzedaż gazu – od sprzedawcy i za jego dostarczenie – od dystrybutora gazu, działającego na naszym regionie.

Na fakturze za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego znajdziemy następujące kwoty:

• opłaty związane z zakupem gazu:
− jego cenę;
− stawki opłat abonamentowych – ustalane w zł/miesiąc i zależne od wybranej przez nas taryfy i konkretnego dla danej taryfy okresu rozliczeniowego. Stawki opłat abonamentowych wynikają z
planowanych kosztów uzasadnionych ponoszonych na wystawianie i dostarczanie faktur, obliczanie i pobieranie należności, a także czynności związane z uzasadnioną kontrolą wskazań układów pomiarowych i zawieraniem i dotrzymywaniem warunków umów i prawidłowości rozliczeń. To znaczy, że jeżeli chcemy być dobrze obsługiwani, musimy za tą jakość zapłacić.

• opłaty związane z usługą dystrybucji:
− są to opłaty stałe kalkulowane na podstawie kosztów ponoszonych przez dystrybutora na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, zakup usług przesyłania w punktach wyjścia z systemu przesyłowego;
− oraz opłaty zmienne, kalkulowane na podstawie kosztów ponoszonych przez dystrybutora na czynności ściśle zależne od wartości złotówki na rynku.

Jednocześnie, przedsiębiorstwo energetyczne, które nas obsługuje i dokonuje rozliczenia z tytułu odebranego paliwa gazowego lub wykonanych usług związanych z jego dostarczaniem, musi podać konsumentowi następujące informacje:
• wskazanie naszego układu pomiarowego na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, określone w [m3],
• żeby nie trzeba było samemu nic liczyć także zużycie gazu w okresie rozliczeniowym, wyrażone w [m3],
• oraz czy wskazane zużycie jest rzeczywistym, czy też prognozowanym.

Żeby było łatwiej (lub trudniej dla tych już mocno przyzwyczajonych) od 1 sierpnia tego roku zmieniono przepisy rozporządzenia taryfowego zgodnie z którym przedsiębiorstwa energetyczne przejdą na rozliczenie w jednostkach energii, które jak do tej pory dotyczą tylko energii elektrycznej i zamiast m3 zużytego gazu na naszej fakturze zobaczymy [kWh].

Wracając do zawartości faktury, część składników płatności za sprzedaż i dystrybucję, znajdująca się na fakturze, uzależnionych jest od fizycznego zużycia paliwa gazowego. Pozostałe składniki mają charakter stały i płacone są przez konsumentów bez względu na to, czy w danym okresie rozliczeniowym pobraliśmy w ogóle gaz, czy też nie. Jest to tzw. opłata za gotowość do dostarczania paliwa. W związku z tym w przypadku, gdy nie będzie nas pół roku w budynku i nasze zużycie gazu wyniesie zero to i tak przyjdzie nam rachunek na którym zostaniemy obciążeni opłatami stałymi za usługę dystrybucji oraz opłatą abonamentową.

Płatności za faktury są natomiast coraz prostsze i szybsze. Nie trzeba wychodzić z domu, aby opłacić rachunek za gaz. Nie trzeba nawet o tym pamiętać. Wystarczy zlecenie stałe w banku i rachunek będzie opłacał się sam. Sposób prowadzenia rozliczeń jest jednak uzgodniony w zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorstwem energetycznym umowie. Przedsiębiorstwo energetyczne może jednak zapewnić konsumentowi wybór metod płatności, dzięki czemu można indywidualnie do swojego trybu życia dostosować sposób rozliczenia za gaz.

Sposoby regulowania płatności są różne i można wybrać płatności:
• bezgotówkowe poprzez:
− polecenie zapłaty;
− przelew bankowy,
• gotówkowo:
− w kasie przedsiębiorstwa energetycznego, jeżeli takową prowadzi;
− w banku;
− w kasach sieci handlowych, sklepów, itp.;
− w urzędzie pocztowym.
Konsument powinien ponadto zwrócić uwagę na numer rachunku bankowego, na który dokonuje
wpłaty, ponieważ coraz częściej każdy klient otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, który powinien być każdorazowo wskazany na przysyłanej nam fakturze.

 

źródło: ure.gov.pl