porównywarka cen gazu
Strona główna » Rozliczenie za dostawy gazu – od sierpnia zmiany
Oferty gazu ziemnego dla domu

Rozliczenie za dostawy gazu – od sierpnia zmiany

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi wprowadzono modyfikacje w krajowym porządku prawnego postanowienia określanego jako III pakiet energetyczny, do których zalicza się m.in. zmiana jednostek rozliczeniowych w systemie gazowym.

Przepisy przejściowe wspomnianego we wstępie rozporządzenia odsunęły w czasie konieczność prowadzenia rozliczeń zużycia gazu zamiast w dotychczasowych jednostkach jakimi są [m3] w jednostkach energii [kWh] do dnia 1 sierpnia 2014 r. aby umożliwić wszystkim przedsiębiorstwom gazowym przygotowanie się do nowych zasad i przeprowadzenia kampanii informacyjnych wśród odbiorców.

W związku z rozporządzeniem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązany był zatwierdzić, zmianę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co nastąpiło 13 czerwca 2014 r. Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją, od 1 sierpnia rozliczenia za dostarczany odbiorcom gaz będzie odbywać się w jednostkach dotychczas zarezerwowanych dla energii elektrycznej.

Nowe zasady rozliczeń nie powinny znacząco wpłynąć na wysokość opłat pobieranych od odbiorców gazu z tytułu dostarczania paliwa. Ceny poszczególnych paliw gazowych zostały bowiem przeliczone z wartości wyrażonych w m3, na te wyrażone w kWh według ich wartości ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości. Stawki opłat abonamentowych, które obowiązywały do tej pory pozostaną natomiast bez zmian. Powstałe zatem różnice w rachunkach mogą wynikać z różnic ciepła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz zaokrągleń powstałych w wyniku przeprowadzania przeliczeń.

Dziś Polska jest jedynym krajem w Europie, która nie stosuje jednostek energii, a jednostki objętości do obliczania zużycia gazu. Zmiana ma ułatwiać życie odbiorcom i przedsiębiorcom energetycznym, a nie utrudnić. Prezes URE zapewnia, że zmiana spowoduje przejrzystość rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu wykonywanych usług, ułatwi dokonywanie transakcji międzynarodowych oraz porównywanie poziomu opłat występujących na różnych rynkach europejskich.

 

Odbiorcy powinni zatem od dziś przyzwyczajać się, że wkrótce będą rozliczani za ilość zużytej energii, a nie za wykorzystaną objętość gazu. Wyrażenie cen gazu w jednostkach energii ponadto ułatwi porównywanie jego ceny z cenami  innych nośników energii. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wielkości zużytego w naszym gospodarstwie gazu ziemnego wyrażone zarówno w jednostkach objętości (m3) jak i w jednostkach energii (kWh) znajdziemy na fakturze. Rachunek będzie ponadto zawierał informację o podstawie przeliczenia zużytych metrów sześciennych na zużytą energię czyli o tzw. współczynniku konwersji.

Otrzymywane od sierpnia faktury za gaz będą zawierać trzy wartości:

  • ilość zużytego gazu, tak jak do tej pory w jednostkach objętości (m3);
  • wartość współczynnika konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii;
  • oraz ilość zużytego gazu w jednostkach energii (kWh).

Jednocześnie URE informuje, że zmiana zasad rozliczeń wprowadzona w rozporządzeniu nie wiąże się z koniecznością wymiany gazomierzy. Nie dajmy się zatem nabrać „pracownikom z zakładu energetycznego”, którzy przyjdą wymienić nam liczniki.

Zmiana taryfy uwzględniająca nowy system rozliczeń będzie wprowadzona przez PGNiG od 1 lipca 2014 r. i będzie obowiązywać do końca ruchu.

 

źródło: ure.gov.pl