porównywarka cen gazu
Strona główna » PKP Energetyka z ofertą na sprzedaż gazu
Oferty gazu ziemnego dla domu Oferty gazu ziemnego dla firmy

PKP Energetyka z ofertą na sprzedaż gazu

najtańsze oferty gazu ziemnego

Od wczoraj spółka PKP Energetyka może sprzedawać gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził bowiem taryfę na obrót gazem ziemnym, dzięki czemu kolejny polski dostawca energii elektrycznej dołącza do grona podmiotów, które oferują klientom zarówno gaz, jak i energię elektryczną w pakiecie.

PKP Energetyka od miesięcy walczyło o otrzymanie taryfy gazowej i poszerzenie swojej oferty. Uzyskanie akceptacji URE pozwoli na zrobienie kolejnego kroku w procesie dywersyfikacji produktów i usług, który umacnia pozycję sprzedawców na rynku energii. PKP Energetyka nie próżnowało bowiem i nie traciło czasu podczas oczekiwania. W trakcie procesu uzyskiwania pozwoleń na sprzedaż gazu już rozpoczęli rozmowy z obecnymi klientami biznesowymi.

Taryfa gazowa zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy. Będzie już ona dostosowana do nowych przepisów, czyli będzie zawierać ona rozliczenia w jednostkach energii (kWh), a nie jak do tej pory odbywało się to w jednostkach objętości (m3). Wyrażenie cen gazu w jednostkach energii ułatwi wszystkim, zarówno klientom, jak i sprzedawcom ich porównywanie z cenami innych nośników energii.

Spółka przygotowuje się do wejścia na rynek gazu października 2013 roku. Uzyskanie akceptacji Prezesa URE było uwieńczeniem procesu. Pierwszymi krokami były: uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi od Urzędu Regulacji Energetyki, podpisanie umowy na przesył gazu z Operatorem Systemu Przemysłowego Gaz System S.A., rozszerzenie działalności na Towarowej Giełdzie Energii w zakresie handlu gazem, następnie podpisanie z Polską Spółką Gazownictwa umowy w zakresie dystrybucji gazu.

Zanim jednak PKP Energetyka wkroczyła na rynek i rozpoczęła starania o koncesję, przeprowadziła badania rynku, aby sprecyzować wymagania potencjalnych odbiorców i sprostać ich preferencjom. Spośród 500 badanych firm, z których niemal 280 korzysta z gazu wyniknęło, że byliby oni zainteresowani zmianą sprzedawcy energii, ale pod warunkiem pakietu łączącego energię elektryczną i gaz. Aż 74 procent ankietowanych chętnie korzystałoby z jednego wspólnego dostawcy gazu i energii elektrycznej. Dlatego też PKP Energetyka wyszło ze swoją nową ofertą. Skorzystanie z oferty pozwoli oszczędzić, dzięki zakupowi energii i gazu od jednego dostawcy. Ponadto, tak jak pozostałe firmy zajmujące się sprzedażą energii spółka oferuje bezpłatną pomoc w procedurach zmiany dostawcy i wykonuje wszystkie czynności w imieniu klienta, co również jest efektem ankiety w której to część ankietowanych stwierdziła, że nie decyduje się na zmianę sprzedawcy ze względu na obawy przed skomplikowanymi procedurami.

Według danych URE z każdym miesiącem rośnie liczba klientów, którzy decydują się zmienić dostawcę gazu lub prądu. PKP Energetyka „wyrobiła” sobie pozycję wśród polskich dostawców energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, usług elektroenergetycznych, jak również sprzedaży paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Nowa oferta może przekonać zatem dodatkowych klientów, którzy kierując się pozycją spółki zdecydują się na współpracę. PKP Energetyka S.A. inwestuje. Już dziś posiada własną sieć dystrybucyjną na terenie całej. Być może sprzedaż gazu spowoduje dodatkowe inwestycji również w tym sektorze.