porównywarka cen gazu
Strona główna » Wzrosła liczba zmian sprzedawcy gazu
Sprzedawcy gazu ziemnego

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy gazu

Tak jak na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce coraz więcej osób decyduje się zmienić sprzedawcę gazu.

Do końca I kwartału br. odnotowano 480 zmian sprzedawcy gazu w wyniku cyklicznego monitoringu Prezesa URE. Liberalizacja rynku gazu postępuje stopniowo, dlatego tak ważne jest systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy, aby mieć realny obraz sytuacji na rynku.

Ponadto na podstawie zebranych danych podczas kwartalnych ankiet wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zauważyć można, że w dalszym ciągu utrzymuje się w Polsce dynamika wzrostu zmiany sprzedawcy gazu, co prezentuje poniższy wykres:

źródło: ure.gov.pl

W tabeli zawartej poniżej zestawiono z kolei liczbę zmian sprzedawcy, z wyszczególnieniem  liczby przełączeń, od początku monitorowania do końca I kwartału 2014 r., w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe:

OSP/Oddziały OSDGrupy taryfowe
W 1-4W 5W 6W 7W 8W 9W 10Taryfy Gaz SystemRAZEM
PSG/O.Warszawa1702583311211
PSG/O.Tarnów21353100060
PSG/O.Poznań11152220032
PSG/O.Wrocław163010011
PSG/O.Zabrze7227132000114
PSG/O.Gdańsk6363100046
GAZ-SYSTEM66
RAZEM2811443296116480

źródło: ure.gov.pl

Dla przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy gazu istotne znaczenie mają umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego czyli tzw. Umowy Ramowe. Umowy te, zawierane są pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą i warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jak wynika z przeprowadzonego przez  Prezesa URE monitoringu w zakresie zmian sprzedawcy gazu, z końcem I kw. 2014 r. ważne Umowy Ramowe z OSD posiadało w kraju 24 sprzedawców, z kolei z OSP – 56.

Większość sprzedawców gazu w Polsce dostosowała w I kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej.Pozosatli sprzedawcy muszą uczynić to w II kwartale tego roku. Konieczność ta zaczęła obowiązywać  w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. a także z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla wszystkich rodzajów paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne. Zgodnie z zapisami nowej instrukcji podpisanie przez sprzedawców nowych umów umożliwia im  świadczenie usług na terenie całej Polski.

 

ure.gov.pl