porównywarka cen gazu
Strona główna » Gazowy operator i jego inwestycje
Sprzedawcy gazu ziemnego

Gazowy operator i jego inwestycje

Plan Rozwoju na lata 2014-2023 dotyczący Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System został przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Co czeka nas w ciągu najbliższej dekady w sektorze gazowym ?

Do roku 2023 spółka Gaz-System wybuduje prawie 2000 km nowych gazociągów. Pozwoli to na stworzenie elastycznej i efektywnej sieci przesyłowej o dużej przepustowości, obejmującej zasięgiem cały kraj. Nakłady finansowe liczone są w miliardach złotych. W ciągu 4 lat będzie to nawet 7 mld. Plan rozwoju zawiera spis zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane bądź uruchomione do 2023 roku. Do podstawowych zadań należy budowa korytarza północ-południe, którego zadaniem jest połączenie infrastruktury przesyłowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przede wszystkim chodzi też o rozbudowę krajowej sieci przesyłowej, aby umożliwić dostawy gazu do większej liczby odbiorców.

Prezes URE miał za zadanie zaakceptować przedstawione w projekcie plany zarówno pod względem kosztów, jak i terminów i zasadności ich realizacji w ogóle.

Nowy program inwestycyjny pozwoli osiągnąć pełną dywersyfikację kierunków dostaw gazu dla Polski. Poruszona zostanie także kwestia zwiększania bezpieczeństwa energetycznego . Nowe plany uwzględniają w każdym zadaniu integrację rynku europejskiego i wykorzystanie terminali LNG w Europie. Opierają się też na konieczności magazynowania paliw gazowych i poprawie konkurencji, tak by poszukiwać nowych źródeł dostaw gazu i usprawnić jego transport przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen dla odbiorców końcowych. Jak przy każdej inwestycji najważniejszym celem obecnie jest dotrzymanie terminów. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom unijnym, a jednym z podstawowych wymogów stawianych podczas przyznawania takich środków jest dotrzymanie odpowiednich terminów poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Gaz-System posiadł dodatkowo środki z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Opracowując plan należało przewidzieć sytuacje rynkowe pod wieloma względami. Badano trendy dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz, utrzymania krajowej produkcji na stałym poziomie oraz możliwość w przyszłości przesyłu tranzytowego i eksportu gazu, któremu będzie musiała towarzyszyć rozbudowa połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami m.in. do Czech, Słowacji i na Litwę. Prognozy popytu zostały opracowane w oparciu o wnioski, o przyłączenie, które wpłynęły do spółki.

 

źródło: gaz-system.pl