porównywarka cen gazu
Strona główna » Gaz łupkowy: powstaje ośrodek badań nad związkami służącymi do wydobycia łupków
Sprzedawcy gazu ziemnego

Gaz łupkowy: powstaje ośrodek badań nad związkami służącymi do wydobycia łupków

W drugiej połowie 2014 roku do użytku zostanie oddane Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych. To jedyny taki ośrodek badawczo-rozwojowy w Europie, który będzie prowadził prace nad doskonaleniem proppantów wykorzystywanych w procesie szczelinowania hydraulicznego, mającego pomóc w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów.

Centrum Badań i Rozwoju Proppantów Ceramicznych wybudowane w Lubsku w województwie lubuskim, umożliwi prowadzenie badań laboratoryjnych oraz produkcję półprzemysłową proppantów ceramicznych w formie linii demonstracyjnej. Budowa ośrodka odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy, to wyposażenie części laboratoryjnej w aparaturę badawczą. Drugi, przygotowanie części laboratorium przeznaczonej do prowadzenia prac badawczych w skali półprzemysłowej poprzez instalację kruszarki, młynu, homogenizatora, sit wibracyjnych, suszarek i pieców odpowiednich do skali badań. Efektem końcowym tych działań mają być ultra lekkie proppanty ceramiczne potrzebne do wydobycia ropy i gazu.

Projekt realizowany przez spółkę zależną Baltic Ceramics Investments S.A. w całości jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotacją w łącznej kwocie około 13 mln zł z programów Blue Gas oraz DEMONSTRATOR+.