porównywarka cen gazu
Strona główna » Zmiana sprzedawcy gazu
Sprzedawcy gazu ziemnego

Zmiana sprzedawcy gazu

Zgodnie z Prawem Energetycznym, każdy odbiorca gazu tak samo jak odbiorca energii elektrycznej ma prawo do wyboru sprzedawcy. W praktyce oznacza to zatem, że możemy zrezygnować z obecnego dostawcy i wybrać innego tańszego. Zaoszczędzić można nie tylko ze względu na tańszy gaz, ale też na kosztach które nie będą przenoszone na rachunek za gaz w związku z utrzymywaniem dużej liczby pracowników oraz licznej kadry zarządzającej spółki gazowej.

Nasze prawa jako odbiorców innej formy energii są chronione przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, dzięki czemu zmiana sprzedawcy nie wiąże się ryzykiem.

Rynek gazu w Polsce obsługują dwaj podstawowi operatorzy systemów przesyłowych, czyli • Operator Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz EuRoPol GAZ S.A. , który zarządza Gazociągiem Jamalskim. Spółki te dostarczają gaz do funkcjonujących na rynku polskim 6 operatorów systemów dystrybucyjnych działających na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Mazowszu, na terenie Górnego i Dolnego Śląska oraz Karpat.

Polskie spółki dystrybucyjne posiadają łącznie ponad 116 tys. km sieci dystrybucyjnej, obsługując tym samym 6,6 mln klientów w tym około 36 tys. klientów biznesowych. Niestety dla konkurencji w tej chwili 98% rynku gazu posiada PGNiG, co nie stwarza konkurencyjnych warunków rynkowych.

Zmieniając dostawcę gazu, możemy być jednak spokojni o bezpieczeństwo i stabilność dostaw. Bez zmian pozostaje bowiem cała dotychczasowa infrastruktura gazowa, układ pomiarowy i operator systemu przesyłowego. Zachowamy także stałe parametry jakościowe przesyłanego gazu oraz zamówione ilości. Zmianie nie ulegną także bez naszej zgody grupy taryfowe oraz przewidziana moc. Jedyne co się zmieni, to sprzedawca energii elektrycznej, a co za tym idzie warunki cenowe.

Zmiana sprzedawcy gazu, tak jak w przypadku energii elektrycznej nie spowoduje przerwy w dostawie paliwa gazowego, ponieważ na mocy prawa polskiego operator zobowiązany jest do zachowania ciągłości dostaw.

Zmieniając dotychczasowego sprzedawcę jesteśmy w stanie zyskać bezpośrednią możliwość obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu pobierania paliwa gazowego. Każda podjęta decyzja o zmianie sprzedawcy sprawi, że ceny na rynku staną się bardziej konkurencyjne, a poziom obsługi klienta wyższy.

Dodatkowo wielu sprzedawców oferuje możliwość skorzystania z podniesienia efektywności zużycia energii, czy doradztwa energetycznego.

Oczywiście należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany sprzedawcy nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Proces ten jest całkowicie bezpłatny. Jak zatem zmienić sprzedawcę gazu ? Nic prostszego. Kilka kroków i będziemy cieszyć się tańszymi rachunkami za gaz. Od czego zacząć:

 

  • wybieramy nowego sprzedawcę gazu spośród dostępnych na rynku ofert,
  • podpisujemy umowę kompleksową na dystrybucję oraz sprzedaż,
  • udzielamy nowemu sprzedawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, aby formalności były wykonane za nas (ale nie bez naszej wiedzy).

W naszym imieniu nowy sprzedawca przeprowadza kompleksowy proces zmiany sprzedawcy, na który składa się:

• wypowiedzenie umowy u obecnego sprzedawcy i powiadomienie go o nowo podpisanej umowie,

• weryfikacja naszego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę,

• powiadomienie odbiorcy i nowo wybranego sprzedawcy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia,

• określenie dnia zmiany sprzedawcy, czyli dnia wygaśnięcia umowy z dotychczasowym dostawcą gazu,

• odczytanie układu pomiarowego przez dotychczasowego sprzedawcę, aby dokonać rozliczenia,

• przypisanie punktu pomiarowo-rozliczeniowego do nowego sprzedawcy, co odbywa się z dniem dokonania odczytu przez dotychczasowego sprzedawcę,

• przekazanie stanu licznika nowemu sprzedawcy.

Potem cieszymy się tańszymi rachunkami za gaz.