porównywarka cen gazu
Strona główna » Prześwietlamy rachunek za gaz
Ceny gazu ziemnego

Prześwietlamy rachunek za gaz

Posiadając umowę kompleksową na dostawę paliwa gazowego, otrzymujemy fakturę. Na niej znajduje się opłaty za sprzedaż paliw gazowych czy opłaty za usługi dystrybucyjne. Dwie odrębne faktury otrzymuje się w przypadku, gdy posiadamy odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.

Na fakturze lub rachunku za dystrybucję i sprzedaż paliwa gazowego znajduje się kilka ważnych elementów. Co składa się na elementy składowe faktury/rachunku w przypadku posiadania umowy kompleksowej? Są to:

  • cena paliwa gazowego
  • opłaty abonamentowe – ustalane są w złotówkach na miesiąc, zróżnicowane ze względu na standardową dla danej grupy taryfowej długość okresu rozliczeniowego, określoną w taryfie

Wśród elementów opłat związanych z usługą dystrybucji:

  • opłaty dystrybucyjne stałe – wynika z kosztów eksploatacji, monitorowania, remontowania i modernizacji gazociągów. Pobierana co miesiąc za dany okres rozliczeniowy, niezależnie od ilości pobranego paliwa gazowego.
  • opłaty dystrybucyjne zmienne – opłata za dostarczenie gazu ziemnego do klientów w wymaganych ilościach i o właściwych parametrach jakościowych naliczana proporcjonalnie do ilości pobranego gazu.

Dokonując rozliczenia z tytułu odebranych paliw gazowych lub wykonywanych usług związanych z ich dostarczeniem, podaje konsumentowi odpowiednio dla rodzaju rozliczeń – informacje:

  • stany wskazań układu pomiaru na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, określone w m3
  • zużycie paliw gazowych w okresie rozliczeniowym, wyrażone w m3
  • informację czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy też prognozowanym

Składniki płatności wskazane w fakturze są uzależnione częściowo od fizycznego zużycia paliw gazowych. Inne elementy mają charakter stały i płacimy je bez względu na to, czy w okresie rozliczeniowym korzystaliśmy z gazu, czy też nie. Wobec tego, nawet jeśli nie korzystamy z gazu zapłacimy za usługę dystrybucyjną oraz opłatę abonamentową. Trzeba też wiedzieć, Urząd Komunikacji Elektronicznej dzieli gospodarstwa domowe na trzy główne grupy taryfowe odbiorców.

W-1.1 – przygotowanie posiłków

W-2.1 – przygotowanie posiłków i podgrzanie wody

W-3.6 – ogrzewanie mieszkania gazem ziemnym

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz