porównywarka cen gazu
Strona główna » Prawa konsumenta paliw gazowych
Ceny gazu ziemnego

Prawa konsumenta paliw gazowych

Jak każdy uczestnik rynku odbiorca gazu ma swoje prawa, których powinni przestrzegać sprzedawcy i dystrybutorzy. URE sporządził specjalny przewodnik dla konsumentów paliw gazowych. Z jakich więc praw możemy korzystać ?

Przede wszystkim mamy prawo dostępu do sieci. Żaden dystrybutor nie może tylko z powodów osobistych, czy innych błahostek odmówić nam przyłączenia do sieci, zgłasza jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania paliw gazowych. Jeżeli spełniamy warunki przyłączenia i odbioru gazu oraz posiadamy tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu nie ma opcji, aby ktoś odmówił nam współpracy. Ponadto jak już wie coraz więcej Polaków mamy prawo do otrzymywania paliw gazowych i kupowanych ich od wybranego sprzedawcy, który w porozumieniu z dystrybutorem zapewni nam dostarczanie gazu w sposób ciągły i niezawodny. Dystrybutorzy i sprzedawcy nie mogą ponadto stosować praktyk dyskryminacyjnych czy nierówno prawnych.

 

Co nam jeszcze wolno ? Oczywiście kupować paliwa gazowe. A co za tym idzie mamy wybór zakupu sprzedawcy lub jeśli nie interesuje nas ta opcja możemy polegać na sprzedawcy z urzędu, który dostarczy nam gaz po cenie ustalonej.

 

Jeśli możemy kupować to możemy też korzystać z usługi dystrybucji paliw gazowych, czyli korzystać z dobrodziejstwa posiadania gazociągu w okolicy i możliwości przyłączenia do sieci dystrybutora działającego na wybranym przez nas obszarze.

 

Jedno z podstawowych praw, z których jednak nie często chce nam się korzystać to prawo dostępu do informacji. Od każdego sprzedawcy gazowego możemy uzyskać informacje na temat projektów zmian w zawartej umowie, podwyżki cen lub stawek opłat za dostarczane gazu określonych w zatwierdzonych taryfach. Ponadto informacja o podwyżce powinna być podana wprost i w przejrzysty sposób. Bez owijania w bawełnę mamy prawo wiedzieć, kiedy i o ile podrożeje gaz. Jeśli tylko wykażemy zainteresowanie możemy także uzyskać informacje na temat zasad rozliczeń za dostarczany gaz, a także aktualnych taryf, być może są jakieś ciekawsze opcje. Jeśli natomiast stracimy zaufanie do naszego sprzedawcy lub nadszarpnie on nasze nerwy będzie musiał być na tyle miły, aby udzielić nam informacji w jaki sposób możemy wnieść skargę i w jaki sposób będą rozpatrywane nasze roszczenia.

 

Od dystrybutora natomiast możemy się dowiadywać o możliwości zmiany sprzedawcy i stosowanej przy zmianie sprzedawcy procedury – dystrybutorzy mają bowiem obowiązek publikowania takich danych na stronie internetowej.

 

Naszym najważniejszym prawem jest chyba jednak prawo do korzystania ze standardów jakościowych i otrzymywania paliw gazowych o parametrach określonych w przepisach. To za co płacimy ma być realizowane, a jeśli nie to w każdej chwili możemy złożyć do sprzedawcy lub dystrybutora zawiadomienie dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu gazu. Mamy prawo do informacji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminach i długości planowanych

przerw w dostarczaniu gazu. Informacja ta powinna być podana przez dystrybutora albo w sposób publiczny albo indywidualnie. Jeżeli czas trwania przerwy się wydłuża i nikt nie wie czemu, mamy prawo uzyskać odpowiedź i zażądać bezzwłocznego przystąpienia do likwidacji awarii i usunięcia zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych, a gdy coś nam „nie gra” z naszymi dostawami mamy prawo także zwrócić się do sprzedawcy lub dystrybutora i poprosić o dokonanie sprawdzenia parametrów jakościowych poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami z rozporządzenia to niestety koszty sprawdzenia i pomiarów ponosimy my. To samo tyczy się także układu pomiarowego.

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz