porównywarka cen gazu
Strona główna » Gaz-System z nową ofertą przesyłu gazu
Ceny gazu ziemnego Sprzedawcy gazu ziemnego

Gaz-System z nową ofertą przesyłu gazu

W ubiegłym miesiącu Gaz-System podpisał umowy na przesył gazu z firmami BD, E.ON Global Comodities, Grupą Azoty oraz Novum. Dla uczestników, a przede wszystkim odbiorców na rynku gazu oznacza to możliwości zakupu gazu od innych sprzedawców. Dodatkowo spółka uruchomiła konsultacje dotyczące nowego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Grupa Azoty S.A. jest jedną z największych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i zajmuje drugą pozycję w UE pod względem produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jednak grupa Azoty nie zajmuje się tylko nawozami, ale jednocześnie jest największym odbiorcą gazu w Polsce.

Głównym celem grupy obecnie jest dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, który jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów mineralnych. Firma od jakiegoś czasu przygotowuje się do liberalizacji rynku gazu i dzięki temu w bieżącym roku dywersyfikacja dostaw tego surowca w Grupie Azoty wyniesie nawet do 30 proc..

Jeśli zaś chodzi o spółkę Novum, która rozpoczęła funkcjonowanie na polskim rynku w 2007 roku jako operator telekomunikacyjny, dziś oferuje ona swoim klientom, (jak coraz więcej sprzedawców) sprzedaż pakietową, w skład której oprócz usług telekomunikacyjnych wchodzą usługi energetyczne. Podpisanie umowy przesyłowej z Gaz-System umożliwi przedsiębiorstwu rozszerzenie zakresu świadczonych usług również o sprzedaż paliwa gazowego.

Oferta firmy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak również klientów biznesowych. Firma umożliwia korzystanie z najwyższej jakości usług za rozsądną cenę i tak jak wielu poprzedników ma nadzieję, że połączenie dotychczas oferowanych produktów z nowymi umożliwi kompleksowe zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw w zakresie świadczonych usług. Dzięki takiemu działaniu klienci firmy zyskają komfort i większe profity finansowe.

A kim jest BD ? Jest to wrocławska elektrociepłownia, która działa w zakresie dystrybucji, obrotu i wytwarzania ciepła, a także energii elektrycznej i paliw gazowych. Główną zaletą zakładów produkcyjnych elektrociepłowni BD jest fakt, że są one zlokalizowane w centrum miasta, co pozwala na uniknięcie strat w przesyle energii do odbiorców końcowych znajdujących się na terenie miasta.

Umowa przesyłowa podpisana przez Gaz-System i spółkę BD pozwoli na zakupy gazu po cenach uzyskanych na TGE. Niższe ceny gazu zwiększą konkurencyjność spółki na obsługiwanych obszarach.
Umowę przesyłową ze spółką Gaz-System podpisała również spółka E.ON Global Commodities, która jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialna jest za obrót energią w ramach koncernu E.ON, czyli jednego z największych na świecie przedsiębiorstw energetyczno-gazowych. W ramach działania koncernu E.ON spółka E.ON Global Comodities SE odpowiedzialna jest za obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, jak również ropą naftową, biomasą oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Oprócz tego spółka jest właścicielem i zarządcą podmiotu zajmującego się infrastrukturą gazociągów w Polsce. Podmiot ten z kolei wspiera działania związane z dostarczaniem paliw gazowych i obrotem paliwem gazowym. A jak na wszechstronną spółkę przystało E.ON kontroluje także działanie niezależnej spółki zajmującej się magazynowaniem paliw gazowych.

W kwietniu b.r. w wyniku transakcji na giełdzie gazu prowadzonej przez TGE S.A. przesłano 397,416 GWh paliwa, a w ramach transakcji na rynku OTC 10,867 TWh.

 

źródło: gaz-system.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz