porównywarka cen gazu
Strona główna » Interkonektor II Polska – Czechy już wkrótce zaistnieje
Ceny gazu ziemnego

Interkonektor II Polska – Czechy już wkrótce zaistnieje

Pisaliśmy jeszcze wczoraj, że Polsce potrzeba nowych połączeń gazowych nie tylko tych krajowych ale również zagranicznych i już mamy informację, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska – Czechy.

Jedno połączenie na trasie Polska – Czechy już jest. Przyszła pora na drugie, dwukierunkowe, którego celem będzie możliwość przesyłania pomiędzy tymi krajami aż 5 mld3 gazu ziemnego rocznie z Polski do Czech i 6,5 mld m3 gazu z Czech do Polski. Rozbudowa systemu gazowego po stronie polskiej obejmie 60 km odcinek gazociągu, który połączy oba systemy, rozbudowę sieci przesyłowej o kolejne 237 km gazociągu oraz budowę tłoczni i stacji pomiarowej.

O stronie polskiej, za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Gaz-System S.A. Zgodnie z założeniami projektu, termin rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych zadań projektu to rok 2019, także czasu jest stosunkowo niewiele.

Interkonektor Polska- Czechy jest częścią Korytarza Gazowego Północ-Południe, którego budowa została zainicjowana przez Grupę Wyszehradzką. Jego rolą jest jak oczywiście łatwo się domyślić zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej pod względem dostaw paliwa gazowego. Zakłada się, że projekt w przypadku Polski w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz integrację rynków poprzez dywersyfikację źródeł i dróg zaopatrzenia w paliwo gazowe. Oczekuje się także, że projekt otworzy możliwości korzystania z rozwiniętych, zachodnioeuropejskich rynków gazu, takich jak Niemcy, co wpłynie na obniżenie kosztów zakupu gazu, dzięki jego zakupie w ramach nowych, atrakcyjnych cenowo kontraktów lub po prostu możliwości wynegocjowania lepszych warunków w dotychczasowych umowach.

Projekt oprócz budowy nowych gazociągów obejmie zastąpienie wyeksploatowanych gazociągów wybudowanych jeszcze  na początku lat siedemdziesiątych, które ze względu na swój stan techniczny i parametry pracy nie są w stanie dziś pełnić swoich funkcji i ich funkcjonowanie powoduje straty materialne wynikające z przerw w dostawach gazu, których dzięki projektowi uda się uniknąć.

Prezes URE zaakceptował już sposób rozliczania i uwzględniania w taryfach przesyłowych Gaz-System S.A.wzajemnych gwarancji o ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego dotyczącego budowy połączenia po obydwu stronach granicy, co wydał również Regulator Republiki Czeskiej w odniesieniu do swojego operatora systemu przesyłowego gazowego – Net4Gas s.r.o.

Mechanizm zakłada bardzo ścisłą współpracę, która obejmuje wzajemne kompensowanie przychodów w sytuacji, gdy nie uda się pozyskać w danym okresie przychodów z opłat taryfowych. Podsumowując projekt warto zaznaczyć raz jeszcze jego główne cele, do których należą:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych poprzez dywersyfikację źródeł, dostawców i tras przesyłu;
  • zwiększenie poziomu konkurencji cen;
  • wzrost integracji rynków i elastyczności systemu;
  • zrównoważony rozwój regionu.