porównywarka cen gazu
Strona główna » Dostawcy i sprzedawcy gazu w Polsce
Oferty gazu ziemnego dla firmy

Dostawcy i sprzedawcy gazu w Polsce

porównanie cen gazu ziemnego dla domu

Dostawcy i sprzedawcy gazu w Polsce to określenie, które stosujemy czasami błędnie, potocznie. W zależności od rodzaju paliwa jakie jest nam sprzedawane i dostarczane powinniśmy używać zupełnie innych określeń. Dzisiaj kilka słów o tym jak w poprawny sposób nazywać podmioty działające na rynku gazu ziemnego w Polsce.

Dostawcy i sprzedawcy gazu w Polsce gazu ziemnego czy płynnego?

Poniżej w punktach określimy jak prawidłowo powinniśmy określać podmioty oferujące określone usługi na rynku gazu:

  • Dostawca gazu – to określenie w sposób prawidłowy możemy używać jedynie w odniesieniu do firmy zajmującej się uzupełnianiem gazu płynnego w naszych instalacjach przydomowych lub przy firmie. Podmiot taki realizuje dostawy gazu płynnego u klienta końcowego. Stąd nazwa: Dostawca gazu
  • Sprzedawca gazu – to podmiot posiadający koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sprzedawca gazu „sprzedaje” gaz ziemny do odbiorcy finalnego, którym jest albo klient indywidualny albo firma. Zajmuje się tylko i wyłączeni handlową stroną całego procesu. O tym jak zmienić sprzedawcę gazu pisaliśmy już na naszych stronach
  • Dystrybutor gazu – to innymi słowy opiekun sieci gazowej, który odpowiada za ciągłość przesyłanego paliwa gazowego, a także jego jakość na danym obszarze geograficznym. To co charakteryzuje rynek dystrybutorów to zjawisko monopolu naturalnego. Na jednym obszarze może działać tylko i wyłącznie jeden podmiot odpowiedzialny za dystrybucję gazu ziemnego

Pomiędzy 3 wyżej wymienionymi podmiotami zachodzi bardzo dużo zależności i funkcjonować bez siebie wzajemnie praktycznie nie mogą. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z tych podmiotów ma dedykowane zadania dla siebie. Lista firm dostępna jest np. na tej stronie: https://zmianasprzedawcygazu.pl/sprzedawcy-gazu-w-polsce/

Dostawcy i sprzedawcy gazu w Polsce w liczbach

Jeśli chodzi o liczbę firm zajmujących się działalnością zawiązaną z dystrybucją, dostawą czy też sprzedażą gazu ziemnego sprawa przedstawia się w następujący sposób. Ilość podmiotów mogących prowadzić w/w działalności poznamy na podstawie ilości odpowiednich koncesji udzielonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I tak sprzedawców gazu w Polsce mamy ponad 400, dystrybutorów ok. 100, dostawców gazu płynnego ok. 50.

Liczby te pokazują skalę rynku, ale mogą być mylące. Dla przykładu jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedawców gazu ziemnego to tylko ok. 15% z nich oferuje swoje produkty dla klientów końcowych. Reszta kupuje gaz na własne potrzeby lub handluje nim na giełdzie.