porównywarka cen gazu
Strona główna » Bariery dostępu do rynku gazu
Ceny gazu ziemnego

Bariery dostępu do rynku gazu

Bariery dostępu do krajowego rynku gazu ziemnego są związane przede wszystkim z ograniczonymi możliwościami pozyskania mocy przesyłowych, a także pojemności magazynowych, jako warunku niezbędnego do wejścia nowych podmiotów do krajowego systemu oraz brakiem możliwości zakupu gazu ziemnego na rynku hurtowym z uwagi na aktualny brak takiego rynku.

Pomimo prowadzonych intensywnie inwestycji infrastrukturalnych, wspieranych funduszami unijnymi, dostępne w kraju moce przesyłowe są w dalszym ciągu bardzo ograniczone. Zdolności przesyłowe są oceniane przez uczestników rynku jako mało atrakcyjne i uniemożliwiające jego rozwój. Bariery są także podczas uzyskiwania zdolności magazynowych.

Z punktu widzenia rozwoju krajowego rynku gazu, szczególnie jego integracji w ramach UE, istotna jest eliminacja ograniczeń przesyłowych na połączeniach transgranicznych. W 2010 r. udział zdolności importowych gazu wobec krajowego zapotrzebowania wyniósł 124,8%, przy czym zdolności importowe na połączeniach z krajami UE wynoszą 8,9% krajowego zapotrzebowania. Te zdolności są dziś w całości wykorzystane w ramach istniejących zobowiązań kontraktowych. Uruchomiony wraz z zatwierdzeniem przez Prezesa URE w dniu 31 sierpnia 2011 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa rewers pozwolił na zawieranie dodatkowych kontraktów na import gazu ziemnego z kierunku zachodniego w ilości odpowiadającej około 16% krajowego zapotrzebowania. Z uwagi jednak na fakt, że ta zdolność przesyłowa jest oferowana na warunkach przerywanych, nie może być podstawą do budowania samodzielnej oferty dla odbiorców końcowych.

Po pracach modernizacyjnych systemu przesyłowego przeprowadzonych w roku 2011 r. na Dolnym Śląsku w rejonie Lasowa, zwiększona została przepustowość gazociągu na połączeniu z Niemcami o 0,5 mld m3/rok do łącznej wielkości 1,5 mld m3/rok. We wrześniu 2011 r. oddane zostało do eksploatacji połączenie Polska–Czechy o przepustowości 0,5 mld m3/rok. W sumie, nowe przepustowości na granicach czeskiej i niemieckiej stanowiły 6% rocznego zapotrzebowania gazu ziemnego w Polsce. Biorąc pod uwagę, że znaczna część nowopowstającej przepustowości jest z góry zarezerwowana przez PGNiG, jej wpływ na możliwość liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce jest niewielki.

Obecnie prowadzona jest budowa terminalu LNG w Świnoujściu, która pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Świadczenie usługi regazyfikacji gazu skroplonego w tym terminalu znów jest już częściowo zarezerwowane przez PGNiG na realizację umowy z Qatargas Operating Company Ltd. Umowa na lata 2014–2034 gwarantuje dostawę ok. 1,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.

Brak istotnie rozwiniętego rynku hurtowego z całą towarzyszącą infrastrukturą w postaci rynku wirtualnego, bilansującego, zróżnicowanych ofert, a także brak atrakcyjnej oferty usług magazynowych, ograniczają zainteresowanie potencjalnych uczestników wejściem na rynek gazu ziemnego w ogóle. Dla nowych sprzedawców oraz tych odbiorców, którzy byliby zainteresowani zmianą sprzedawcy, barierą są ograniczenia zawarte w umowach z dotychczasowym sprzedawcą czyli np. zapisy umowne ograniczające możliwość odsprzedaży gazu; brak możliwości częściowej redukcji wolumenów zakontraktowanych przed liberalizacją rynku oraz obecne zasady taryfowania.

Uczestnicy rynku identyfikując bariery wskazują jednoznacznie na potrzebę zniesienia obowiązku dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego regulowanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, którego realizacja jest bardzo utrudniona z powodu niedostatecznie rozwiniętych na obecną chwilę zdolności przesyłowych polskiego

systemu gazowego w kierunku zachodnim i południowym. Dla zwiększenia możliwości dostępu do rynku dla nowych sprzedawców, należało by też rozważyć ograniczenie obowiązku utrzymywania minimalnych zapasów gazu ziemnego dla firm, których sprzedaż jest większa niż 100 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Dodatkowo przepisy , które wykluczają w obecnym brzmieniu możliwość bezpośredniego udziału uczestników rynku gazu w giełdowym obrocie gazem (możliwy jest jedynie handel za pośrednictwem domów maklerskich) utrudniają handel gazem. Konieczna jest więc pilna inicjatywa w celu odpowiedniej modyfikacji zapisów ustawy tak, aby nowym dostawcom umożliwić pełny i bezpośredni udział w giełdzie gazu.

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz