porównywarka cen gazu
Strona główna » Dostawy gazu do Polski
Ceny gazu ziemnego

Dostawy gazu do Polski

Dostawy gazu do Polski i ich ciągłość to jeden z priorytetów bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Coraz więcej firm, a także odbiorców indywidualnych decyduje się na instalację gazu ziemnego w swoich firmach czy domach. Jest to z jednej strony bardzo wygodne, a z drugiej bezpieczniejsze dla środowiska niż spalanie paliw stałych. Minusem jest oczywiście wyższa cena gazu

Z jakiego kierunku dostawy gazu do Polski są największe?

W latach 90 ubiegłego wieku ponad 90% dostaw gazu ziemnego pochodziło z Rosji. Już wtedy pojawiały się głosy, które mówiły o konieczności uniezależnienia się od dostaw tego surowca, jednak przez lata nic w tym kierunku nie było robione. Brakujące 10% stanowiły krajowe wydobycie gazu, a także jego import z zachodu przez Niemcy, gdzie i tak płyną głównie gaz z Rosji. Marginalne były wymiany gazu z Czechami, Słowacją czy Ukrainą.

Obecnie nadal dominującym kierunkiem dostaw, jest wschód kontynentu, czyli Rosja. Dużo się jednak w ostatnich latach zmieniło. Głównymi czynnikami, które pozwoliły na zmniejszeniu udziału dostaw gazu z Rosji to:

  1. Zwiększenie ilości krajowych odwiertów i prowadzonych eksploatacji złóż gazu
  2. Budowa gazoportu LNG w Świnoujściu
  3. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjne w Polsce, która umożliwia handel gazem z zachodem naszego kraju

Jeśli dołączymy do trzech powyższych punktów planowaną budowę gazociągu z północy Europy, będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w pełni bezpieczni energetycznie pod względem dostaw gazu ziemnego do Polski w porównaniu do innych Państw.

Jak duże są dostawy gazu ziemnego do Polski?

Każda nowa inwestycja musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne lub w przypadku tak strategicznej branży jak energetyka uzasadnienie związane z bezpieczeństwem naszego kraju. W przypadku dostaw gazu, każda nowa inwestycja musi na siebie zarabiać. Zarabiać będzie wtedy kiedy znajdą się chętni na odbiór transportowanego gazu. W tej chwili w Polsce zużywa się ok. 15 mld m3 gazu ziemnego rocznie. 1/3 z tych potrzeb może być zaspokajana naszymi krajowymi odwiertami, 1/3 może obsługiwać gazoport w Świnoujściu. Pozostałe 33% dostaw można podzielić pomiędzy import gazu z Rosji i z północy Europy.

Trzeba też pamiętać, że z roku na rok zapotrzebowanie na gaz ziemny rośnie, a Polska dla takich państw jak Czechy, Słowacja czy Austria może stać się idealnym pośrednikiem w transporcie gazu ziemnego