porównywarka cen gazu
Strona główna » Priorytet II liberalizacji rynku gazu w Polsce
Ceny gazu ziemnego

Priorytet II liberalizacji rynku gazu w Polsce

najtańsze oferty gazu ziemnego

Priorytet II Rozwój konkurencji na krajowym rynku gazu ziemnego i integracja z rynkami regionalnymi UE

Rozwój konkurencji na rynku krajowym powinien być zapewniony poprzez m.in.:

 • transparentny i płynny krajowy rynek hurtowy zapewniający równy dla wszystkich uczestników oraz dostęp do informacji rynkowych;
 • ograniczanie możliwości manipulowania transakcjami zawieranymi na rynku;
 • ograniczanie siły rynkowej przedsiębiorstw poprzez narzędzia regulacyjne.

Proces rozwoju konkurencji na rynku krajowym powinien być wspierany procesem integracji z europejskimi rynkami regionalnymi w tym w szczególności:

 • inwestycje w połączenia transgraniczne, elastyczne i dostosowane do potrzeb rynku;
 • harmonizację kodeksów sieci europejskich operatorów;
 • łączenia rynków hurtowych w oparciu o wspólny model rynku gazu ziemnego.

Dla osiągnięcia tego celu proponuje się następujące działania:

 

Działanie 2.1 Wprowadzenie narzędzi stymulowania zachowań prorynkowych na rynku gazu ziemnego

Optymalnym rozwiązaniem dla stymulowania rozwiązań prorynkowych na rynku gazu ziemnego jest wprowadzenie możliwości nakładania przez regulatora rynku gazu ziemnego na przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązań regulacyjnych, polegających na m.in.:

 • publikowaniu określonych danych rynkowych;
 • sprzedaży określonej części gazu ziemnego na określonych warunkach (np. w ramach Programu Uwalniania Gazu – PUG);
 • pełnieniu na zorganizowanej platformie wymiany gazu ziemnego roli „market makera”.

W ramach prac nad Mapą drogową został przygotowany przez PGNiG S.A., w oparciu o Rekomendacje Prezesa URE, projekt Programu Uwalniania Gazu. W ramach konsultacji społecznych, PUG został pozytywnie oceniony przez podmioty funkcjonujące na polskim rynku gazu. Główną barierą wdrożenia Programu był brak odpowiednich narzędzi regulacyjnych. PUG, jako komplementarne narzędzie regulacyjne, powinien zostać wykorzystany, w sytuacji jeżeli obowiązek publicznej sprzedaży gazu nie spełni oczekiwanej z punktu widzenia liberalizacji rynku roli.

 

Działanie 2.2 Zagwarantowanie niezależności regulatora rynku gazu ziemnego

Konieczne do przeprowadzenia są zmiany legislacyjne wzmacniające niezależność regulatora i wzmacniające instrumenty nadzoru nad rynkiem, w tym w szczególności:

 • przywrócenie kadencyjności sprawowania urzędu Prezesa URE i wydłużenie czasu trwania kadencji lub/i możliwości jednokrotnej reelekcji;
 • zapewnienie niezależności finansowej Prezesa URE poprzez określenie zasad tworzenia niezależnego budżetu, umożliwiającego sprawną i efektywną realizację powierzonych zadań regulacyjnych;
 • przyznanie Prezesowi URE uprawnień do samodzielnego, elastycznego kształtowania struktury organu i podziału zadań w sposób nadążający za zmieniającymi się zadaniami i wymaganiami;
 • instytucjonalizacja i intensyfikacja współpracy pomiędzy Prezesem URE a Prezesem

UOKiK w celu poprawy efektywności działań chroniących konkurencję i konsumenta w postaci dwustronnego zobowiązania obu regulatorów tzn.:

– Prezesa URE do przekazywania z urzędu Prezesowi UOKiK określonych rodzajów informacji o praktykach mogących naruszać konkurencję na rynku,

– Prezesa UOKiK do wszczynania z urzędu postępowań wyjaśniających w przypadku informacji przekazywanych przez Prezesa URE we wskazany powyżej trybie.

 

źródło: ure.gov.pl

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz