porównywarka cen gazu
Strona główna » Jak przewozić gaz płynny?
Sprzedawcy gazu ziemnego

Jak przewozić gaz płynny?

Mimo, że gaz płynny (LPG) jest powszechnie obecnie stosowany nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i również firmach, ciągle wiele osób popełnia mnóstwo błędów dotyczących jego przewożenia i eksploatacji. Warto zadać sobie pytanie: jak przewozić gaz płynny? Tymczasem, informacje te mogą okazać się niezwykle przydatne i pomocne. Wszak chodzi tu przecież o bezpieczeństwo naszych bliskich i wszystkich osób będących w pośrednim bądź bezpośrednim kontakcie z tym surowcem.

Transport gazu płynnego jest ściśle uregulowany przez przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej. Normują one przewóz materiałów ADR (Accord Dangereuses Router) – czyli towarów niebezpiecznych. LPG podlega klasyfikacji w zakresie jego możliwości transportowych, opakowania a także etykiet, które muszą zawierać określone informacje i być w widocznych miejscach. Zatem jak przewozić gaz płynny?

Transport gazu płynnego może również determinować jego cenę.

Każdy z nas szuka oszczędności. Porównanie cen gazu płynnego możemy zacząć chociażby od kosztów transportu. Zawsze można zaoszczędzić kilka złotych. Pamiętajmy jednak, że nie może się to odbyć kosztem bezpieczeństwa. Warto wiedzieć jak przewozić gaz płynny poprawnie. Zgodnie z obowiązującym prawem do przewożenia gazu stosuje się specjalną cysternę drogową, która musi spełniać określone wymogi techniczne, wyposażenie oraz być obsługiwana przez odpowiednio do tego przeszkolony personel. Gazu płynnego nie można oczywiście przewozić sobie od tak. Również drogi, którymi będzie poruszać się cysterna muszą spełniać określone wymogi. Muszą one między innymi dopuszczać ruch pojazdów mechanicznych od DMC nie mniejszej niż waga samego pojazdu transportującego LPG. Również dojazd do posesji nie może być zwykłą polną drogą. Przepisy narzucają na jej właściciela zapewnienie kierowcy odpowiednich warunków do przewozu. Musi on mieć bowiem możliwość manewru. Oczywistym jest fakt, że droga ta musi być w jakikolwiek sposób utwardzona, tak aby ciężarówka mogła poruszać się po niej możliwie jak najbezpieczniej. Jej minimalna szerokość to ponad 3 metry. Wszystkie te wymogi są dostosowane do gabarytów autocysterny. Gaz płynny jest jednym z najniebezpieczniejszych towarów ADR, w związku z powyższym trzeba zachować szczególną ostrożność przy jego transporcie.

Porownywarka

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz