porównywarka cen gazu
Strona główna » Gaz ziemny do firmy
Oferty gazu ziemnego dla firmy

Gaz ziemny do firmy

Jaki gaz ziemny do firmy jest najlepszy? Najtańszy 🙂 tak w skrócie na to pytanie możemy odpowiedzieć. Czy cena gazu ziemnego to jedyny czynnik decydujący o tym czy dany gaz ziemny jest dobrej jakości czy złej i czy w ogóle mamy wpływ na to jaki rodzaj gazu jest do nas dostarczany?

Najtańszy gaz ziemny do firmy

Zacznijmy od jakości gazu ziemnego. W przypadku sieci dystrybucyjnych o jakość gazu ziemnego dba operator gazu ziemnego. Jest to podmiot, który taki sam gaz ziemny dostarcza do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, bez względu na sprzedawcę jaki został przez finalnego odbiorcy gazu wybrany. Trochę inaczej jest w przypadku gazu płynnego. Gaz płynny do firmy dostarczany jest przez różnych dostawców i tam o jego jakość jest troszkę trudniej.

Wracając jednak do gazu ziemnego tutaj wpływu na jego jakość nie mamy. Płacimy nie za ilość w rozumieniu m3 gazu jaki spaliliśmy, tylko za energię jaką z gazu uzyskaliśmy. Temu miedzy innymi służyła zmiana jednostki rozliczeniowej gazu ziemnego na kWh.

Na cenę gazu ziemnego do firmy mamy wpływ. Wszystko dzięki możliwości zmiany sprzedawcy gazu ziemnego. Poza samą ceną zmianie mogą ulec takie zapisy umowy jak:

  • okres rozliczeniowy
  • termin płatności
  • okres obowiązywania umowy i czas jej wypowiedzi

Gaz ziemny do firmy po zmianie sprzedawcy gazu dale fizycznie realizować będzie ten sam dystrybutor. My jednak płacić będziemy rachunki na konto innego sprzedawcy, który w późniejszych okresie czasu będzie się z dystrybutorem rozliczał

gaz ziemny

Gaz ziemny do firmy to wygoda i komfort i…

Firmy zużywające gaz ziemny do ogrzewania powierzchni biurowych czy magazynowych cenią sobie z pewnością komfort i wygodę, którą mają użytkownicy spalający gaz ziemny. Dodatkowym argumentem jakie tego typu ogrzewania zyskało szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy związane jest z ochroną środowiska i smogiem. Gaz ziemny nie emituje tyle zanieczyszczeń do atmosfery co spalanie paliw stałych.

Formalności związane z przyłączem opisaliśmy w innym artykule do którego serdecznie zapraszamy.