porównywarka cen gazu
Strona główna » Faktura za gaz

Faktura za gaz ziemny to w przypadku firm comiesięczna opłata, którą musi ponieść każdy przedsiębiorca. W przypadku małych taryf gazowych można rozliczać się w innych okresach czasu. Powyżej grupy taryfowej W-4 rozliczenia prowadzone są w okresach miesięcznych.

Faktura za gaz – reklamacja

Systemy bilingowe są w Polsce są bardzo stabilne. Pomyłki w odczytach zdarzają się bardzo rzadko, co nie znaczy, że nie występują. Pojawiają się najczęściej w przypadku zdalnych odczytów licznika przez inkasenta lub przy wprowadzaniu danych do systemu. Niestety, ale większość pomyłek sprowadza się do zwiększonej ilości opłat jakie musimy ponieść. Co w takim wypadku możemy zrobić? Po pierwsze należy zadzwonić lub udać się do punktu obsługi klienta. Pamiętajmy, że podmiotem wystawiającym fakturę za gaz jest sprzedawca, a nie dystrybutor sieci gazowej. To bardzo ważne, szczególnie dla osób, które sprzedawcę gazu ziemnego już zmieniły.

Schemat działania w przypadku przekazywania informacji na temat stanu licznika jest następujący:

  • odczytu dokonuje operator systemu dystrybucyjnego (podmiot, którego zmienić nie możemy)
  • informację przekazuje do sprzedawcy gazu
  • sprzedawca na podstawie podanej wartości wystawia FV
  • klient opłaca jeden rachunek wystawiony przez sprzedawcę
  • Sprzedawca płaci część opłat związaną z dystrybucją na konto dystrybutora

W związku z powyższym pomimo błędnego odczytu przez dystrybutora błąd musimy zgłosić do naszego sprzedawcy, który zajmie się taką sprawą w naszym imieniu.

W większości przypadków nie jest oferowana usługa związana ze zwrotem zapłaconej nadwyżki, tylko korygowana jest kwota kolejnych faktur.

Faktura za gaz po zmianie sprzedawcy gazu ziemnego

Tak jak wyżej napisaliśmy, fakturę za gaz wystawia sprzedawca gazu. Po zmianie sprzedawcy gazu dalej otrzymujemy jeden rachunek za gaz, na którym znajdują się stawki od nowego sprzedawcy, a także takiej samej wysokości opłaty za dystrybucję. Ew. droższy gaz ziemny nie jest wynikiem zmiany stawek dystrybucyjnych, tylko sprzedażowych. Trzeba przy zmianie sprzedawcy gazu zwrócić uwagę tylko na wysokość opłaty za paliwo gazowe.

Faktura za gaz płynny

Jak wygląda wystawianie FV za gaz płynny? Wszystko zależy od modelu rozliczeń jaki stosujemy. Może to być stała opłata miesięczna, która raz do roku będzie korygowana. Wielu dostawców gazu ziemnego rozlicza się z klientami na podstawie faktycznego zużycia gazu w danym okresie czasu. Nie brakuje także przedsiębiorców, którzy wolą z góry zapłacić za dostawę gazu płynnego do swojego zbiornika